Pimentel en zijn Malac: twee ras-Málagueño’s

Malac 5tinyHet was even zoeken, maar we hebben haar gevonden in Rincón de la Victoria (aan de oostkant van Málaga), uitkijkend over de zee en ze is inderdaad heel mooi. Op internet vindt je een paar verhalen over haar terug.

Virgen del Carmen
Ze wordt nogal eens op één lijn gezet met Virgen del Carmen, ze zouden één en dezelfde zijn. Feit is dat ze allebei de vissers beschermen en op 16 juli de zee in worden gedragen. Verder zijn er veel verschillen: Carmen is van katholieke afkomst en wordt verbonden aan de berg Carmel in Israël (eigenlijk heet ze in Spanje Santa María del Monte Carmelo). Carmen wordt over de hele spaanstalige wereld geëerd. Volgens de overlevering zou de beeltenis van Virgen del Carmen voor het eerst op 16 juli 1251 zijn verschenen aan Simon Stock, de overste van de karmelieten-orde en hem haar gewoontes en scapulier hebben overgedragen. Hiermee beloofde ze aan de mensen die de scapulier zouden dragen dat hun ziel gevrijwaard zou zijn van het vagevuur. Over Malac is veel minder te vinden. Lees verder “Pimentel en zijn Malac: twee ras-Málagueño’s”